website statistics Women, Art, and Power and Other Essays - PDF Books Online
Hot Best Seller

Women, Art, and Power and Other Essays

Availability: Ready to download

Women, Art, and Power—seven landmark essays on women artists and women in art history—brings together the work of almost twenty years of scholarship and speculation.


Compare

Women, Art, and Power—seven landmark essays on women artists and women in art history—brings together the work of almost twenty years of scholarship and speculation.

30 review for Women, Art, and Power and Other Essays

 1. 5 out of 5

  Amirsaman

  این جور فمنیست بودن شدیدا قابل احترام است برای من. تخصصی حرف زدن در حوزه‌ی مربوطه و پیدا کردنِ به قولِ ناکلین، چیزهایی که بنظر «وضعیت عادی» می‌رسند، و واسازی مفروضات پسِ آن‌ها - از قبیل انقیاد زنان و اقلیت‌ها توسط مردان سفید طبقه‌ی متوسط به بالا. لیندا ناکلین در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که «چرا هیچ هنرمند بزرگ زنی وجود نداشته است؟» و برای این‌کار، پرهیز می‌کند از دادن پاسخ‌های معمول، مثل سرشماریِ هنرمندان بزرگ زن، یا بن کلْ غیرقابل مقایسه دانستن هنرِ زنانه و مردانه (چون در این صورت فمنیست‌ها برای چه این جور فمنیست بودن شدیدا قابل احترام است برای من. تخصصی حرف زدن در حوزه‌ی مربوطه و پیدا کردنِ به قولِ ناکلین، چیزهایی که بنظر «وضعیت عادی» می‌رسند، و واسازی مفروضات پسِ آن‌ها - از قبیل انقیاد زنان و اقلیت‌ها توسط مردان سفید طبقه‌ی متوسط به بالا. لیندا ناکلین در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که «چرا هیچ هنرمند بزرگ زنی وجود نداشته است؟» و برای این‌کار، پرهیز می‌کند از دادن پاسخ‌های معمول، مثل سرشماریِ هنرمندان بزرگ زن، یا بن کلْ غیرقابل مقایسه دانستن هنرِ زنانه و مردانه (چون در این صورت فمنیست‌ها برای چه می‌جنگند؟) – ناکلین اتهام تحریف تاریخ توسط سلطه‌ی مردانه را هم رد می‌کند و می‌پذیرد که هیچ زنی با میکل‌آنژ و پیکاسو و وارهول برابری نمی‌کند. می‌گوید مفاهیمی مثل «بزرگ» بودنِ هنرمند، خاصیتی اسطوره‌‌ای دارند و او را آفریننده‌ای خداگونه می‌دانند که نبوغش به طور معجزه‌آسایی کشف شده. لکن فرضِ پشت سوال مذکور این است که زنان این نبوغ هنری ندارند؛ اما تا پیش از قرن نوزدهم هیچ هنرمند بزرگی از طبقه‌ی اشراف نیز نبود. ناکلین نتیجه می‌گیرد که پس «دليل اصلي، بيشتر از آن كه مربوط به نبوغ يا استعداد باشد، مرتبط با نوع خواسته‌ها و چشم‌داشت‌هايی ست كه از زنان و اشراف‌زادگان انتظار می‌رفت.» یا این‌که هنرجویان زن اجازه نداشتند از مدل برهنه‌ی مرد نقاشی بکشند و در نتیجه امکان خلق آثار بزرگ به سبب تبعیض‌های این‌چنینی از دست می‌رفت. موفقیت کسی مثل رزا بنهور هم بدلیل همزمانی‌اش بود با ظهور خرده‌بورژوازی در اواسط قرن نوزده و تقاضای طبقه‌ی متوسط برای نقاشی‌هایی نه مذهبی و اسطوره‌ای، که از موضوعات روزمره و مناظر. مقاله‌ی اول (زن، هنر، قدرت) مشتمل است بر تحلیل‌هایی از نقاشی‌های عموما قرن ۱۹؛ از این دید که ایدئولوژی نهفته در غالب این آثارْ «انفعال زنان» است. در فصل دوم به بازنمایی کار در نقاشی امپرسیونیستی و عجیب بودنِ «کار» شمرده شدنِ دایه‌گی اشاره می‌شود؛ زیرا که کارهای مادری وظیفه‌ی طبیعی زن قلمداد می‌شدند. ناکلین روح مدرنیستیِ (به معنای برمنی آن: تهدیدی بر عقاید کهنه و محترم) «دایه و جولی» را آشکار می‌کند. نویسنده در فصل سوم، با تاکید بر نقاشی بازیافته اثر روزتی، از بازنمایی زنی که به واسطه‌ی زنا یا فاحشگی از جایگاه اجتماعی‌اش سقوط کرده سخن می‌گوید.

 2. 5 out of 5

  Fatemeh sherafati

  اولین کتابیه که نتونستم بیشتر از 70 صفحه بخونمش. شاید بی حوصلگیِ این روزها باعث شد زیاد از حد بد به نظرم برسه. ولی خب کلا از بچگی طرفدارِ برابریِ حقوقِ آقایون بودم، اون هم در حد اعتدال! نه مثل نویسنده که به چروکِ لباسِ زنِ توی تصویر برچسب حقارت زن رو بزنم. ولی خب شاید باید کمی بزرگتر بشم تا بتونم درک کنم یه سری چیزا رو :) ستاره هم نمی دم.. چون کامل نخوندمش

 3. 4 out of 5

  ine.

  This book helped me tons formulating a paper about art and women's art history. Even though I read it for university I recommend everyone read the essay "Why Are There No Great Women Artists?" from this book! This book helped me tons formulating a paper about art and women's art history. Even though I read it for university I recommend everyone read the essay "Why Are There No Great Women Artists?" from this book!

 4. 5 out of 5

  Rita

  I used this book as a source for my "women and art" final paper I wrote for my art history class this semester. While it did a good job at providing textual support, I'm not sure this book hit all the marks for me. That's not to say that I don't agree with what Nochlin has written because I believe that the subject matter and the way that she takes on these topics is wonderful. However, I would have liked to see more of the paintings discussed actually shown and printed in the book. It was a bit I used this book as a source for my "women and art" final paper I wrote for my art history class this semester. While it did a good job at providing textual support, I'm not sure this book hit all the marks for me. That's not to say that I don't agree with what Nochlin has written because I believe that the subject matter and the way that she takes on these topics is wonderful. However, I would have liked to see more of the paintings discussed actually shown and printed in the book. It was a bit difficult to understand what she is talking about without visual access. Often times, I would have to put the book down to get my computer out to do an image search. Nochlin also often writes as if she is talking to well seasoned artists, or at least those who have a very extensive knowledge of canonically famous artists and pieces. Being someone who has just taken their first art history course, I had a very basic understanding of a several of the artists Nochlin lists, but also, had little to no understanding of a majority of others who were talked about. It would have been beneficial for Nochlin to expand a bit more on the histories of certain artists so that she could reach a larger audience, as a felt many of her arguments relating to sexism and inequality of power between genders are important and should be acknowledged. I also had difficultly understanding a couple of her essays as there seemed to be a bit of a disconnect from the main topic relating to women and I felt could be more clearly stated. As a whole, I appreciated and understood what Nochlin was trying to say but I felt that she could have eased it out a bit so that those who are new to art and art history could understand all of her writing.

 5. 5 out of 5

  Georgina

  The only disappointment was the title of an essay, "Why Are There No Great Women Artists?" There are great women artists: Rosa Bonheur, Elisabeth Vigee-LeBrun, Camille Claudel, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Georgia O'Keefe, Cecilia Beaux, Mary Cassatt and Lizzie Siddal all spring to mind; and these are just the painters and sculptors. When you add in the applied arts the field explodes with women photographers, illustrators and designers. The greatest remaining example of medieval art are the The only disappointment was the title of an essay, "Why Are There No Great Women Artists?" There are great women artists: Rosa Bonheur, Elisabeth Vigee-LeBrun, Camille Claudel, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Georgia O'Keefe, Cecilia Beaux, Mary Cassatt and Lizzie Siddal all spring to mind; and these are just the painters and sculptors. When you add in the applied arts the field explodes with women photographers, illustrators and designers. The greatest remaining example of medieval art are the Bayeaux Tapestries, made by the hands of women. Whining isn't attractive......and great art has never been it's offspring.

 6. 5 out of 5

  Dimitris

  One of perhaps 4-5 most original, thought-provoking books on Art that I have ever read.

 7. 5 out of 5

  Cheryl

  Must read to understand women's status in the art world. In particular, "Why Are There No Great Women Artists?" Must read to understand women's status in the art world. In particular, "Why Are There No Great Women Artists?"

 8. 4 out of 5

  Hypathie

  "Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?" Même les féministes interrogées tombent dans le piège en listant des grandes artistes femmes qu'elles connaissent ; évidemment la question est faussée, mal posée, car les arts, comme la politique et les sciences, sont des dominions, des bastions masculins et blancs, nous dit Linda Nochlin ; ceci est couplé avec une conception naïve de l'art et du "surgissement du génie" répandue dans l'esprit du public. L'étonnement devrait au contraire êt "Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?" Même les féministes interrogées tombent dans le piège en listant des grandes artistes femmes qu'elles connaissent ; évidemment la question est faussée, mal posée, car les arts, comme la politique et les sciences, sont des dominions, des bastions masculins et blancs, nous dit Linda Nochlin ; ceci est couplé avec une conception naïve de l'art et du "surgissement du génie" répandue dans l'esprit du public. L'étonnement devrait au contraire être comment des femmes ont-elles réussi à percer et acquérir une légitimité en cette matière où dominent le regard et le pouvoir masculins ! Historienne de l'art, Linda Nochlin examine et souligne ce regard masculin omniprésent dans tous les musées par une analyse percutante, sous un angle féministe, en analysant les différents sous-textes de quelques oeuvres d'art montrant généralement des femmes impuissantes, soumises, subjuguées, déshabillées au milieu d'hommes habillés, vaincues, déchues, ramassées dans le caniveau par des hommes bien ou malveillants. C'est magistral. Depuis, et tant mieux, d'autres historiennes se sont engouffrées dans le sujet, je pense notamment à Marie-Jo Bonnet, historienne féministe de l'art, elle aussi. Une critique à cette édition parue en 1993 en français et quasiment épuisée : le texte (très visuel forcément) est accompagné de quelques représentations, seulement, des oeuvres critiquées, dans un noir et blanc couleur suie, difficile à déchiffrer. J'exprime le souhait d'une réédition prestigieuse, sous la forme d'un beau livre, reproduisant en couleur et dans un beau format, toutes les oeuvres analysées par l'autrice.

 9. 4 out of 5

  یگانه(Yeganeh ) بهرامی نژاد

  فقط تونستم 45 صفحشو بخونم

 10. 5 out of 5

  Claire

  Skimmed through these essays for fame's sake. I think Nochlin had a lot of wonderful ideas, and expressed them very well. But, I am not a feminist art historian myself (although some of both, not always together), so a lot of her most rallying cries I can't quite get behind. She is one of many art historians I feel this way about, though; some great, innovative, and particular ideas to each of them, and yet each creates their own aesthetic and perspective that is not necessarily my own, so I mus Skimmed through these essays for fame's sake. I think Nochlin had a lot of wonderful ideas, and expressed them very well. But, I am not a feminist art historian myself (although some of both, not always together), so a lot of her most rallying cries I can't quite get behind. She is one of many art historians I feel this way about, though; some great, innovative, and particular ideas to each of them, and yet each creates their own aesthetic and perspective that is not necessarily my own, so I must argue what I feel necessary for my own philosophy's sake. I think I have the benefit of having an already strongly-formed art historical perspective myself, so while the work I'm reading while pursuing my BFA of course all inspires me, and I'm trying to learn from all of it and from those who have come before me, not much can easily persuade me away from what I believe to be right, true, and of my personal aesthetic. Hopefully that means I'll be good at my job, ha!

 11. 5 out of 5

  B

  All really good essays, especially the first (Women, Art, and Power) and the last (Why are there no great women artists?). I'd recommend if you're at all interested in art, art history, or feminist criticism. All really good essays, especially the first (Women, Art, and Power) and the last (Why are there no great women artists?). I'd recommend if you're at all interested in art, art history, or feminist criticism.

 12. 5 out of 5

  Amy Laverick

  Reasonably good, but a bit Waffly in places.

 13. 5 out of 5

  Busrauyarimsi

  Bu kitap üzerine kaleme aldığım yazı 20.10.2020 tarihinde Milliyet Kitap Eki'nde yayınlanmıştır. Yeni bir Bakma ve Görme Deneyimi: Kadınlar, Sanat ve İktidar Feminizm yükselişte! Sosyal medya platformlarının aktif kullanılmasıyla beraber birbirini bulabilen, birlik oluşturarak karşılık verebilen seslerde, tüketim kültürünün -her ne kadar ayrı bir eleştiri konusu olsa da- tutunduğu ve şekillendirdiği yeni akımda, kültür üretiminde ve akademik çalışmalarda... Evet; baktığımız her şeyi yeniden görmenin, Bu kitap üzerine kaleme aldığım yazı 20.10.2020 tarihinde Milliyet Kitap Eki'nde yayınlanmıştır. Yeni bir Bakma ve Görme Deneyimi: Kadınlar, Sanat ve İktidar Feminizm yükselişte! Sosyal medya platformlarının aktif kullanılmasıyla beraber birbirini bulabilen, birlik oluşturarak karşılık verebilen seslerde, tüketim kültürünün -her ne kadar ayrı bir eleştiri konusu olsa da- tutunduğu ve şekillendirdiği yeni akımda, kültür üretiminde ve akademik çalışmalarda... Evet; baktığımız her şeyi yeniden görmenin, ısrarla dayatılanları, mutlaklığı tekrar tekrar sorgulamanın yolu feminizmden geçiyor. Ancak feminizmin, yüzyılların getirdiği öfke ve sorgulama motivasyonunu soğukkanlı bir şekilde hayata ve araştırma alanlarına kanalize etmesi gerekiyor. Zira bu cepheyi her daim hassas, mantıklı düşünmekten uzak, fevri olarak kolayca etiketleyip zayıf düşürecek bir eril sistem var. Dolayısıyla, bu hacıyatmaz iktidara öldürücü darbeleri vurabilmek, her alanda olduğu gibi sanatta da kimi noktalarda bakış açısını tamamen değiştirmeyi, nokta atışı sorular sorabilmeyi ya da kimi kanıksanmış soruları sormaktan vazgeçmeyi gerektiriyor. Günlük hayatta ya da edebiyat, sinema gibi popüler, kolay erişebilir sanat dallarında feminist bir hatta ilerlemek ve yeni bakış açıları geliştirmek mümkün ve ulaşılabilir, zira en başta internet olmak üzere pek çok platform bugün bunun için birçok imkan sağlıyor. Ancak feminist sanat tarihi araştırmaları bu yolun henüz çok başında. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Süreyyya Evren tarafından dilimize kazandırılan Kadınlar, Sanat ve İktidar, 2017 yılında kaybettiğimiz sanat tarihçisi, kürator ve yazar Linda Nochlin’in 1971 yılında kaleme aldığı ve sanat tarihini büyük ölçüde etkileyen "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" makalesinin de bulunduğu yedi makalenin derlemesi olarak okurla buluşuyor. Nochlin’in ters bir kronolojik düzen kurduğu Kadınlar, Sanat ve İktidar, “Neden hiç büyük kadın sanatçı yok?” sorusunun cevabını farklı zeminlerde ve farklı şekillerde aramayı meselesi haline getiriyor. Böylece okur, Nochlin’in titiz ve ufuk açıcı önderliğiyle beraber, feminist sanat tarihi perspektifinde ilginç bir düşünme pratiğine dahil oluyor. Yaklaşık 20 yıllık bir akademik araştırma ve analiz sürecinin ürünü olan Kadınlar, Sanat ve İktidar’da makaleler boyunca ilerleyen Nochlin’in amacı şüphesiz ki, tarih sayfalarını fazlaca eşeleyip, kıyıda köşede kalmış kadın sanatçıları sıkıcı bir düzenle çalışmalarına yerleştirerek “Bakın, kadın sanatçılar var!” demek değil. Nochlin’in izlediği yol -çoğunluğun beklemeyeceği üzere- tam tersine, kadın sanatçıların kimi erkek sanatçılara kıyasla gerçekten büyük olmadığını kabul etmek ve bunun sebebini tam da eril düzenin egemen olduğu sisteme sormak. Bu noktada yazar, kendisinin de mükemmelen ifade ettiği üzere, sanat tarihi içinde akıntıya karşı kürek çekmeyi tercih ediyor. Kitaba adını veren “Kadınlar, Sanat ve İktidar” makalesinde Nochlin, iktidarın durmadan beslediği, genelgeçer “kadın” yargılarının oluşturduğu altmetinleri irdelemek yerine, hem yüzeyde hem de alt katmanda işleyen iktidar söylemlerini analiz etmeyi tercih ederek yola çıkıyor. İlerleyen makalelerde Florine Stettheimer, Berthe Morisot ve Rosa Bonheur gibi kadın sanatçıları da çalışmasına konu edinen Nochlin, tabiri caizse kimsenin cinsiyet sebebiyle kayırılmadığı bir eleştiri ve analiz atmosferi oluşturuyor, tam da feminizmi tam da bu sebeple eleştirenleri alaşağı edecek şekilde. “Morisot’nun Sütanne’si: İzlenimci Resimde Çalışmanın ve Boş Zamanın İnşası”, “Kaybolmuş ve Bulunmuş: Bir Kez Daha Düşmüş Kadın” gibi makalelerde okur, “genel kültür” sınırları çerçevesinde aşina olduğu realizm, empresyonizm gibi sanat akımlarına ve bu akımların temsilcisi resimlere feminist eleştiri perspektifinde odaklanıyor. Böylece, çoğunlukla kesin olarak beyne kodlanan sanat tarihi bilgisi, Nochlin’in yardımıyla katman katman çözülerek sorgulanmaya açık hale geliyor. Resim ve heykel alanlarının, edebiyat ve sinemaya nispeten daha yüksek bir entelektüel okur yazarlık gerektirmesi, Kadınlar, Sanat ve İktidar’ı anlamak adına, birçok okurun gözünü doğal olarak korkutabilir. Ancak Nochlin çalışmalarında son derece anlaşılır ve olabildiğince sade bir anlatı kurarak doğal okurun önyargılarını kırıyor onu merak dolu bir sorgulama sürecine teşvik ediyor. Yapı Kredi Yayınları’nın “Sanat” kategorisinden çıkan Kadınlar, Sanat ve İktidar son derece nitelikli ve ilginç bir okuma deneyimi. Bir yanda resim ve insan arasındaki o bakmaya ve görmeye dair neredeyse donuk ilişki, bir yanda ise feminist eleştirinin asla kıpırtısız kalmaya izin vermeyen, her köşeyi didik didik edip her genelgeçeri alaşağı eden dinamik yapısı. Linda Nochlin -fazlasıyla- geç kalmış bu eleştirel yolun ilk taşlarını döşeyip, en mühim ve yapıcı görevi büyük bir alçakgönülle, okura teslim ediyor.

 14. 5 out of 5

  Sevim Tezel Aydın

  Kitapta Linda Nochlin'in sanat tarihinde kadının yerine dair 7 makalesi var. İçlerinden 2 tanesini özellikle ufuk açıcı buldum; "Kadınlar, Sanat ve İktidar" ile "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?" Sanat tarihine meraklı olanlara tavsiye ederim. Tek şikayetim metinlerde bahsedilen resimlerin kitapta olmaması. Kitabı okurken bir yandan da sürekli internette resimleri aradım, resmi görmeden metni okumak yeterli olmuyor. Kitapta Linda Nochlin'in sanat tarihinde kadının yerine dair 7 makalesi var. İçlerinden 2 tanesini özellikle ufuk açıcı buldum; "Kadınlar, Sanat ve İktidar" ile "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?" Sanat tarihine meraklı olanlara tavsiye ederim. Tek şikayetim metinlerde bahsedilen resimlerin kitapta olmaması. Kitabı okurken bir yandan da sürekli internette resimleri aradım, resmi görmeden metni okumak yeterli olmuyor.

 15. 5 out of 5

  Melissa Mannon

  This book helped me formulate my ideas about art, women's history, and my view of myself in a larger context. This book helped me formulate my ideas about art, women's history, and my view of myself in a larger context.

 16. 5 out of 5

  Kristin

  -thought provoking -some chapters are more engaging than others -importance of seeing & challenging assumptions

 17. 5 out of 5

  Nico

 18. 4 out of 5

  Margie

 19. 5 out of 5

  Kim

 20. 5 out of 5

  Jéssica Ale

 21. 5 out of 5

  Merve

 22. 5 out of 5

  Alisa Finch

 23. 5 out of 5

  adelina

 24. 5 out of 5

  Angela

 25. 5 out of 5

  Amelia

 26. 5 out of 5

  Emre İlgar

 27. 4 out of 5

  Batya

 28. 5 out of 5

  Kristijonas Gukauskas

 29. 5 out of 5

  Emily

 30. 4 out of 5

  Christophina Richards

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...